HOSANA LIDEM.cz

MÍSTO, KDE LIDÉ POMÁHAJÍ LIDEM

Masajské děti

Škola v Tanzanii

Před více než 25 lety vybudovala organizace AVC/Nehemia (Německo) v osadě Loltepes u města Arusha v Africe několik studní a velké misijně vzdělávací centrum. Položila tím tak základ pro lepší život Masajům. Od roku 2008 se Nadační fond Nehemia (Česko) podílí na chodu základní školy a mateřské školky. Začátkem roku 2019 jsme umístili na bar v naší kavárně Hosana Café kasičku, díky které sbíráme prostředky na podporu tohoto projektu.

 

 

Masajové jsou zajímavý národ se svou specifickou kulturou a tradicemi. I přestože vypadají jako kdyby se svým kmenovým uspořádáním a pasteveckou obživou “uvízli v čase”, jsou to velmi inteligentní a učenliví lidé. Oni sami chtějí vzdělávat své děti, aby uměly žít v dynamicky proměňující se Africe.

 

 

Místní školství má však řadu problémů, jako je například nedostatek motivovaných učitelů či učebních pomůcek. Někdy je ve třídě i 84 žáků na jednoho učitele. Vzdělání se už od školky platí, a pokud jsou rodiny chudé, v lepších případech chodí do školy jen nejstarší dítě (chlapec). Dále je problém s porozuměním jazyka …

 

 

V letošním roce je ve vzdělávacím centru 570 žáků na základní škole a 150 dětí v mateřské školce. Děti zde studují, dostávají školní pomůcky a jedno teplé jídlo denně, protože mnohé z nich přicházely do školy zesláblé, vyhladovělé a nedokázaly se soustředit na výuku. V současnosti je pro nejchudší děti (je jich 76, převážně se jedná o dívky) k dispozici také ubytovací centrum. Dívky jsou tak i ochráněny před násilím mužů. 

 

Přibližné náklady na vzdělání a nasycení jednoho dítěte je cca 130 Kč na měsíc.

 

 

Tento projekt spravuje Nadační fond Nehemia. Hosana s Nehemií několik let spolupracuje a pomáhá na vybrané projekty sbírat finance skrz Hosana Café, Misijní Kavárnu a benefičně – kulturní akce které pořádá.

POMOZTE NÁM ZÍSKAT FINANCE

Sponzorské dary Čechů jsou moc důležité, potřeb je mnoho a za nevelkou částku v Kč lze někdy doslova udělat v Africe divy! Nově hledáme finanční prostředky na novou kuchyň s jídelnou  – 180 000 Kč.
hosanalidem logo2

TUTO STRÁNKU BRZY SPUSTÍME