CELKEM JSTE DAROVALI

0

Velice Vám děkujeme za Vaši hojnou účast, štědrost a podporu. Skrze benefiční akce roku 2022 jste darovali více než padesát tisíc korun! Na základě Vašich přání, jsme darované peníze rozdělili mezi vybrané projekty:

FOTO & VIDEO

GALERIE

SRDEČNĚ DĚKUJEME

PARTNERŮM, PATRONŮM A DOBROVOLNÍKŮM

Pěveckému sboru Náhodou, uskupení Konzerva Band, Aleně Smetanové, Leošovi Cáskovi, Mirče Váchové, Péťovi Vašátovi, Davidu Láníkovi, Honzíkovi Šimkovi, Petře Šimkové, Hance Vašátové, Valče Svačinkové, Olíkovi Svačinkovi, Julče Hamplové, Verče (Věrce) Doležalové, Aničce Lukešové, Verče Hasoňové, Paulovi Brandwagtovi, Pavlu Semerádovi, rodině Rotundo, Saše Opočenské, Regině Vašátové, Páje Pražákové, Studentům TC Šluknov, Petru Novákovi, Marku Dvořákovi (Tiskárna Trio), Verče Kafkové, Marušce Stárkové, ženám z “Tvoření s Reginou”


Podporované projekty spravuje Nadační fond Nehemia. Hosana s Nehemií několik let spolupracuje a pomáhá na vybrané projekty sbírat finance skrz Hosana Café, Misijní Kavárnu a benefičně – kulturní akce které pořádá.

TUTO STRÁNKU BRZY SPUSTÍME